Cybercrime en Cyber Security Nederland
PRISCILLA F. HARMANUS OVER ONDERZOEK INFORMATIE VEILIGHEID EN VITALE INFRASTRUCTUUR IN DE DIGITALE OVERHEID

Home | Dit is een nieuwe webpagina » Actueel » Onderwerpen » Bijdrage

Zaterdag 24 oktober 2020

Nieuw Op CyberSecuritygap.com

Free software is a matter of liberty, not price. Think of “free” as in “free speech”, not as in “free beer”. Free software is a matter of the users' freedom to run, copy, distribute, study, change and improve the software.

 


"Freedom means having control over your own life. If you use a program to carry out  activities in your life,   your freedom  depends on your having control over the program.    You deserve to have control over the programs you use..."  What about source code? Freedoms means that you control what your software does, not merely that you can beg or threaten someone else who decides for you. 

Priscilla op weg naar vrijheid

PRISCILLA HARMANUS: "Vrijheid betekend controle hebben over je eigen leven. Als je een programma gebruikt om activiteiten in je leven uit te voeren, hangt je vrijheid af van je controle over het programma. Je verdient het om controle te hebben over de software en computerprogramma's die je gebruikt ...Hoe zit dat met broncode (source code)?

 

De broncode (source code) bepaalt hoe een 
programma (software) werkt(dit is wat programmeurs schrijven). 
Zonder de bron kan niemand inzien hoe de computerprogramma werkt. 
Het maakt niet uit of jij de code kunt lezen: de beschikbaarheid
ervan is van directe invloed op iedere gebruiker.

Veel leerlingen hebben een talent voor programmeren; zij zijn   gefascineerd door computers en enthousiast om te leren hoe hun systemen werken.     
    Met private software (proprietary closed-source software)  is deze informatie een geheim, zodat leraren geen manier hebben om het aan hun leerlingen beschikbaar te stellen. Maar als het vrije en open-source software is, kan de leraar het basisidee uitleggen en dan de broncode uitdelen, zodat leerlingen het kunnen lezen en ervan leren.


Vrije Software en het Onderwijs

Waarom onderwijsinstellingen Vrije Software zouden moeten gebruiken en onderwijzen

Computeren is een essentieel deel geworden van het dagelijkse leven. Digitale technologie verandert de samenleving erg snel, en scholen hebben invloed op de toekomst van de samenleving.      Hun missie is om leerlingen en studenten klaar te stomen om deel te nemen aan een vrije digitale samenleving door hen vaardigheden aan te leren die het gemakkelijk maken om controle te hebben over hun eigen leven.                Software mag niet onder de macht zijn van een softwareontwikkelaar die eenzijdig beslissingen maakt die niemand kan veranderen. Onderwijsinstellingen zouden niet-vrije software-bedrijven niet mogen toestaan hun macht uit te oefenen op de rest van de samenleving en toekomst.

  • Niet-vrije softwarebedrijven gebruiken scholen en universiteiten als springplank om gebruikers te bereiken en zo het gebruik van hun software op te leggen op de gehele samenleving. Ze geven kortingen, of zelfs gratis kopieën van hun niet-vrije programma's aan onderwijsinstellingen, zodat studenten deze programma's leren te gebruiken en afhankelijk ervan te worden. Als deze studenten afgestudeerd zijn krijgen noch zij, noch hun toekomstige werkgevers, kortingen. Wat deze bedrijven in feite doen is scholen en universiteiten gebruiken om mensen naar een permanente levenslange afhankelijkheid te leiden.


Vrije software is een cruciaal onderdeel van een vrije samenleving, en nergens is de invloed van de samenleving duidelijker zichtbaar dan in het openbare schoolsysteem.


Google leert 'toekomstig' personeel programmeren op basisscholen | NOS - 21 juni 2017

Waarom scholen uitsluitend vrije software zouden moeten gebruiken - GNU-project - Free Software Foundation

Zie ook: "Freedom of choice - (for developers only)" en Eric Wiebes, Minister van Economische Zaken en Klimaat en Hugo de Jonge, Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.


Wat hebben Vrije Software & het Onderwijs met elkaar te maken?

Softwarevrijheid speelt een fundamentele rol in het onderwijsOnderwijsinstellingen van alle niveaus zouden Vrije Software (free en open-source software) moeten gebruiken en onderwijzen, omdat het de enige software is waarmee hun onderwijsdoel kan worden bereikt: het verspreiden van menselijke kennis  en leerlingen goed burgerschap aanleren.          De broncode en methoden van Vrije en open-source software vormen  een deel van de menselijke kennis.   Niet-vrije software, dus proprietary closed-source software daarentegen   is geheime,      beperkte kennis, (closed source) wat het tegenovergestelde is van het doel van onderwijs.  Vrije software (free en open-source software) maakt onderwijs mogelijk, niet-vrije software, dus proprietary closed-source software verbiedt onderwijs.


Sommige studenten, geboren programmeurs, verlangen er bij het bereiken van hun tienerjaren naar om alles te weten te komen over hun computer en zijn software. Ze zijn enorm benieuwd naar de broncode van de programma's die ze dagelijks gebruiken.        Propriëtary software, / closed-source software, verwerpt hun honger naar kennis: er staat:     "De kennis die je wilt is een geheim - leren is verboden!"          Propriëtaire closed-source software is de vijand van de geest van het onderwijs en mag daarom op school niet worden getolereerd, behalve als object voor reverse engineering. Hoe leren geboren programmeurs goede programmeurs te zijn? Ze moeten echte programma's die mensen echt gebruiken, lezen en begrijpen. Je leert goede, duidelijke code schrijven door veel code te lezen en veel code te schrijven.


Softwarevrijheid, Samenwerking en het Onderwijs

Beperkingen? Vrije keuze? Geen broncode en voor een vrije samenleving.

Waarom bieden sommige ontwikkelaars van propriëtaire closed-source software tenslotte gratis kopieën (1) van hun niet-vrije closed-source software programma's aan scholen? Omdat ze de scholen willen gebruiken om afhankelijkheid van hun producten te creëren, zoals tabaksbedrijven die gratis sigaretten uitdelen aan schoolkinderen (2). Ze zullen deze studenten na hun afstuderen geen gratis exemplaren geven, noch aan de bedrijven waarvoor ze gaan werken. Als u eenmaal afhankelijk bent, wordt van u verwacht dat u betaalt, en toekomstige upgrades kunnen duur zijn.

Scholen hebben een sociale missie: studenten leren burgers te zijn van een sterke, capabele, onafhankelijke, samenwerkende en vrije samenleving. Ze moeten het gebruik van vrije en open-source software promoten, net zoals ze instandhouding en stemmen promoten. Door studenten "free en open-source" software te leren, kunnen ze afgestudeerde burgers zijn die klaar zijn om in een vrije digitale samenleving te leven. Dit zal de samenleving als geheel helpen ontsnappen aan de dominantie van megabedrijven.

Vrije software / "free en open-source" software, kan scholen geld besparen, maar dit is een secundair voordeel. Besparingen zijn mogelijk omdat vrije en open-source software scholen, net als andere gebruikers, de vrijheid geeft om de software te kopiëren en opnieuw te verspreiden; het schoolsysteem kan elke school een exemplaar geven, en elke school kan het programma op al haar computers installeren, zonder dat daarvoor een verplichting is betaald.


Dit zijn de belangrijkste redenen waarom universiteiten en scholen op alle onderwijsniveaus exclusief Vrije Software zouden moeten gebruiken. Delen - Kennis - Hulpmiddelen - Sociale verantwoordelijkheid - Onafhankelijk - niet-vrije softwarebedrijven - niet-vrije softwarelicenties - Leren - Besparen - Kwaliteit


Scholen zouden hun leerlingen moeten onderwijzen om burgers te worden in een sterke, bekwame, onafhankelijke en vrije maatschappij.”

Waarom geen windows

Niemand kan binnenin kijken - Vrije software kun je vertrouwen


Patented Webshop on e-commerce & Freedom of Business Europe


Op deze pagina's zal ik laten zien "hoe social engineers doen in wat ze doen", door men de aanvallen voor zichzelf te laten 'zien', soms door de actie te presenteren vanuit het oogpunt van de mensen die het slachtoffer worden, zodat men zichzelf in hun schoenen kunt verplaatsen en bepaal hoe men zelf (of misschien een van onze werknemers of collega's) zou hebben gereageerd. In veel gevallen beleeft men dezelfde gebeurtenissen ook vanuit het perspectief van de social engineer.

Ik ben een van de personen die slechts een getuige is van een verhaal. Ze hebben geen kennis van de gedachten of gevoelens van het personage, maar rapporteren gewoon wat er gebeurt. Het laat het publiek zijn eigen mening vormen op basis van objectieve observatie.

Ga naar » Onderwerpen


Softwarevrijheid

Ons uiteindelijke doel is digitale vrijheid voor iedereen, een wereld zonder niet-vrije software. Een wereld met een vrije samenleving. Sommigen van ons, die van campagne voeren voor digitale vrijheid ons doel hebben gemaakt, verwerpen alle niet-vrije programma's. Praktisch gezien is zelfs een kleine stap in de richting van dat doel al goed. Een wandeling van duizend mijl bestaat uit veel trappen. Elke keer dat je een of ander niet-vrij programma niet installeert, of besluit het die dag niet uit te voeren, is dat een stap naar je eigen vrijheid. Elke keer dat u weigert een niet-vrij programma samen met anderen uit te voeren, laat u hen een wijs voorbeeld zien van langetermijndenken. Dat is een stap naar vrijheid voor de wereld.Home | Dit is een nieuwe webpagina » Actueel » Onderwerpen » Bijdrage

 
Map
Info