Cybercrime en Cyber Security Nederland
PRISCILLA F. HARMANUS OVER ONDERZOEK INFORMATIE VEILIGHEID EN VITALE INFRASTRUCTUUR IN DE DIGITALE OVERHEID

Home » Actueel is een nieuwe webpagina

Zaterdag 17 oktober 2020 


Actueel

Op deze pagina staan alle artikelen en nieuwsberichten uit bladen, tijdschriften en internet die direct over Cybersecurity, Cybercrime en Cyberspace gaan met nadere tekst om het te verduidelijken. Maar ook over de laatste ontwikkelingen rond en-om technologie en het Coronavirus. We hebben deze website opgericht om informatie van websites op te halen en te archiveren. Ik zal manieren onderzoeken om historische en 'verloren' informatie van websites te vinden en op te halen, als bewijs dat er iets online bestond, en manieren om mijn eigen kopieën van webpagina's te archiveren en te bewaren voor toekomstig gebruik, omdat we vinden dat de huidige informatie op websites (van de overheid) niet goed genoeg was. Daarop enkele toelichtingen.

 

 


Tien bijeenkomsten om senioren onder andere online weerbaarder te maken | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl - 5 april 2019Binnen 24 uur al datalek bij mogelijke corona-app Covid19 Alert | RTL Nieuws  TECH - 19 april 2020


   

 

 

 

Onderzoekers vinden toch een privacyrisico in corona-app | NU.nl | TECH - 29 september 2020Coronavirus-app | Rijksoverheid and more


 

VerantwoordelijkOnderzoekers vinden toch een privacyrisico in corona-app

29 september 2020 19:53 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

Medewerkers van de GGD kunnen controleren of iemand die besmet is met het coronavirus en de app CoronaMelder heeft gedownload, de app gebruikt om zijn nauwe contacten daadwerkelijk te waarschuwen. Op die manier zou de GGD in theorie iemand kunnen overtuigen of kunnen dwingen om zijn verzamelde codes van nauwe contacten te uploaden. Dat druist in tegen de wens van het ministerie van Volksgezondheid dat de CoronaMelder volledig vrijwillig moet zijn.  

Bron: Onderzoekers vinden toch een privacyrisico in corona-app | NU.nl | Tech - 29 september 2020

Zie ook: Nederland zet 'apploze' oplossing coronameldingen niet in | RTL Nieuws | Tech - 3 september 2020

Links

Hugo de Jonge | Vice-president en Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Datalek

Learning from failure: The case of the disappearing Web site

•nadere tekst om het te verduidelijken vervolgd PRISCILLA F. HARMANUS

How Can We Keep Open Access Journals From Disappearing?


Oktober 2020

Browsing the ArchiveOpen Access Journals Are Vanishing—Wayback Machine to the Rescue?

Nederland zet 'apploze' oplossing coronameldingen niet in

Nederland zal alleen coronawaarschuwingen mogelijk maken via de CoronaMelder-app. Het kabinet maakt geen gebruik van de nieuwe mogelijkheid om mensen te waarschuwen zonder dat ze de speciale app gedownload hebben.

Bron: Nederland zet 'apploze' oplossing coronameldingen niet in | RTL Nieuws


 

Overheid maakt nieuwe corona-app, eind mei eerste test | RTL Nieuws | TECH - 8 mei 2020

Corona-apps voldoen niet aan eisen: volgende stap onduidelijk | RTL Nieuws | TECH - 21 april 2020

 

Proces coronavirus-apps | Coronavirus-apps | Rijksoverheid.nl

Tijdpad en proces coronavirus-apps | Coronavirus-apps | Rijksoverheid.nl

Tijdpad en proces coronavirus-app | Coronavirus-app | Rijksoverheid.nl

Tijdpad voor de corona-app | Coronavirus-apps | Rijksoverheid.nl


Ontslagaanvraag minister voor Medische Zorg

Nieuwsbericht | 19-03-2020 | 17:15

De minister voor Medische Zorg, mr. drs. B.J. Bruins, heeft donderdag 19 maart 2020 Koning Willem-Alexander verzocht hem ontslag te verlenen als minister voor Medische Zorg. De Koning heeft dit ontslag, op voordracht van de minister-president, op de meest eervolle wijze verleend, onder dankbetuiging voor de vele en gewichtige diensten door de minister aan hem en het Koninkrijk bewezen. Dit heeft het Kabinet van de Koning medegedeeld.

Zolang niet in de benoeming van een nieuwe minister voor Medische Zorg is voorzien, zal de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge, de taken van de minister overnemen.

Verantwoordelijk

Ministerie van Algemene Zaken

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport


Bron: Ontslagaanvraag minister voor Medische Zorg | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl

Link:

06-DEC-16 Opening Google Datacenter Eemshaven (RTL Nieuws fragment).Kamp: 'klimaat en energie naar aparte minister' | BNR Nieuwsradio


Links

Regering en bewindspersonen

Datalek

Hugo de Jonge | Vice-president en Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Eric Wiebes | Minister van Economische Zaken en Klimaat

Mark Rutte - Minister-president en minister van Algemene Zaken

Ferdinand Grapperhaus - Ministerie van Justitie en Veiligheid

Home » Actueel is een nieuwe webpagina » Onderwerpen

When companies use the GPL against each other, our community loses

Soc

https://www.nu.nl/tech/6080658/onderzoekers-vinden-toch-een-privacyrisico-in-corona-app.html

https://github.com/minvws/nl-covid19-notification-app-coordination/blob/Duidingsrapportage/privacy/Duidingsrapportage/Bijlage%20I%20-%20Codereview%20Radically%20Open%20Security.pdf

https://web.archive.org/web/20200930035546/https://github.com/minvws/nl-covid19-notification-app-coordination/blob/Duidingsrapportage/privacy/Duidingsrapportage/Bijlage%20I%20-%20Codereview%20Radically%20Open%20Security.pdf

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/08/28/voortgang-coronamelder

» Meer nieuws

» Lokaal nieuws

https://youtu.be/5xrRi9urn4s

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-app/tijdpad-proces-coronavirus-app

https://www.rijksoverheid.nl/regering/bewindspersonen/ferdinand-grapperhaus/nieuws/2020/05/08/gezamenlijke-verklaring-nederland-belgie-en-duitsland-over-het-tegengaan-van-de-verspreiding-van-corona-virus

 https://www.rijksoverheid.nl/regering/bewindspersonen/ferdinand-grapperhaus/nieuws/2020/05/08/gezamenlijke-verklaring-nederland-belgie-en-duitsland-over-het-tegengaan-van-de-verspreiding-van-corona-virus

https://www.rijksoverheid.nl/regering/bewindspersonen/ferdinand-grapperhaus/documenten/

https://www.rijksoverheid.nl/regering/bewindspersonen/ferdinand-grapperhaus/nieuws

IT-bedrijf IBM deelde USB-sticks uit aan de bezoekers van de Australische AusCERT 2010 beveiligingsconferentie. Later bleek dat deze USB-sticks besmet waren met malware.

https://www.phoenixcontact.com/assets/downloads_ed/local_nl/web_dwl_promotion/Cyber_Compendium.pdf?filesize=2202

Cyber Compendium Rob Hulsebos

“Really to succeed, we must give; of our souls to the soulless, of our love to the lonely, of our intelligence to the dull. Business is quite as much a process of giving as it is of getting” – Alice Foote MacDougall 1

Dit hoofdstuk introduceert het proefschrift. Het begint met het geven van achtergrondinformatie over de leerstof die tot het probleemgebied leidt en de bijbehorende onderzoeksvragen. Het hoofdstuk gaat verder met de bespreking van het doel van het onderzoek en sluit af met de afbakeningen van het onderzoek.

This chapter introduces the thesis. It begins by providing a background to the subject-matter leading to the problem area and the relating research questions. The chapter continues with discussing the purpose of the research, and concludes by mentioning research delimitations.

Praktijk

  1. K.R. Lakhani and R.G. Wolf, “Why Hackers Do What They Do: Understanding Motivation and Effort in Free/ Open Source Software Projects,” in Perspectives on Free and Open Source Software, MIT Press, 2005, pp. 322.

Why Hackers Do What They Do: Understanding Motivation and Effort in Free/Open Source Software Projects.


Lakhani K, Wolf R. Why Hackers Do What They Do: Understanding Motivation and Effort in Free/Open Source Software Projects. In: Feller J, FitzGerald B, Hissam S, Lakhani K Perspectives on Free and Open Source Software. Cambridge: MIT Press ; 2005.

https://scholar.harvard.edu/klakhani/publications/why-hackers-do-what-they-do-understanding-motivation-and-effort-freeopen-sourc

De GNU General Public License

Op het moment van schrijven is de GNU General Public License ("GPL") de meest wijdverbreide licentie van Open Source-software. Van alle software waarop het is toegepast, is er geen beter bekend dan de Linux®-kernel. In feite is de GPL toegepast op de meeste van die softwaremodules die zijn opgenomen in de bekendste Linux®-distributies, zoals Red Hat® Linux®. Zijn brede aantrekkingskracht bij de Open Source-gemeenschap komt voort uit het feit dat het in die categorie van Open Source-licenties valt die partijen die dergelijke software willen herdistribueren, in originele of gewijzigde (afgeleide) vorm, verplichten om dit te doen onder de voorwaarden van de licentieovereenkomst waaronder dergelijke software is ontvangen (die we allemaal Beschermende licenties noemen). Dat wil zeggen: als u het recht hebt gekregen om de software te gebruiken, te wijzigen en opnieuw te distribueren onder de GPL, vereist de GPL dat u diezelfde privileges onder dezelfde voorwaarden uitbreidt naar anderen die de software van u ontvangen. Dit is de rode draad in Beschermende licenties, en om die reden zullen we ons concentreren op de GPL als de standaard voor Beschermende licenties.

Why Hackers Do What They Do: Understanding Motivation and Effort in Free/Open Source Software Projects1 

By Karim R. Lakhani* and Robert G Wolf ** *MIT Sloan School of Management | The Boston Consulting Group **The Boston Consulting Group 

in

Perspectives on Free and Open Source Software (2005) edited by J. Feller, B. Fitzgerald, S. Hissam, and K. R. Lakhani (MIT Press)

https://ocw.mit.edu/courses/sloan-school-of-management/15-352-managing-innovation-emerging-trends-spring-2005/readings/lakhaniwolf.pdf

 #106599

Motivations for Open Source Project Entrance and Continued Participation

https://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=3814472&fileOId=3814483

Roberts, J, Il-Horn, H & Slaughter, S (2006) 'Understanding the Motivations, Participation, and Performance of Open Source Software Developers: A Longitudinal Study of the Apache Projects', Management Science, 52, 7, pp. 984-999.

Hertel, G, Niedner, S & Herrmann, S (2003) ‘Motivation of Software Developers in Open Source Projects: An Internet-Based Survey of Contributors to the Linux Kernel’, Research Policy, 32, 7, pp. 1159-1177.

David, P. A, Waterman, A, & Arora, S (2003) FLOSS-US: The Free/Libre/Open Source Software Survey for 2003, Stanford Institute for Economic Policy Research, Stanford University, Stanford, CA

Benbya, H, & Belbaly, N (2010) 'Understanding Developers' Motives in Open Source Projects: A Multi-Theoretical Framework', Communications Of AIS, 27, pp. 586-610.

Hayenga, A & Corpus, J (2010) 'Profiles of intrinsic and extrinsic motivations: A person-centered approach to motivation and achievement in middle school', Motivation & Emotion, 34, 4, pp. 371-383.

Fershtman, C & Gandal, N (2007) 'Open source software: Motivation and restrictive licensing', International Economics & Economic Policy, 4, 2, pp. 209-225.

David, P. A, & Shapiro, J.S (2008) ‘Community-Based Production of Open-Source Software: What Do We Know About the Developers Who Participate?’ Information Economics and Policy, 20, 4, pp. 364-398.

THE RISKS OF OPEN-SOURCE SOFTWARE FOR CORPORATE USE

BEKEKEN
3:21WORDT NU AFGESPEELD


QUIZ: Ken jij alle namen van de ministers in het nieuwe kabinet?

QUIZ raad de minister

Nieuwsbericht | 26-04-2013 | 11:35  Digitale aanvallen behoren tegenwoordig tot de grootste dreigingen waar Nederland mee te maken heeft. Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) heeft vanuit zijn rol als informatieknooppunt en expertisecentrum op zijn website een factsheet gepubliceerd over doelgerichte aanvallen. De AIVD is een van de partijen die bij de bestrijding van dit soort aanvallen een belangrijke rol heeft.

ShoeTool is een geanimeerd sprookje over een schoenmaker van een elf die denkt dat hij een machine koopt om hem te helpen schoenen te maken ... alleen om erachter te komen dat er voorwaarden aan zijn 'aankoop' zijn verbonden. Toon alstublieft uw steun voor vrije software en deze video door deze op uw sociale media te promoten met de hashtag #shoetool.

Softwarebeperkingen, analoog aan het soort beperkingen waar onze hoofdpersoon Wendell tegenaan loopt als gebruiker van de veelbelovende ShoeTool, zijn schadelijk voor onze vrijheid, creativiteit en banen. We hopen dat het zien van Wendells frustraties de boel in veel huizen zal opschudden en meer mensen zal helpen begrijpen.

Mensen kijken al bijna vijfendertig jaar naar de FSF voor leiderschap, positieve innovatie en de compromisloze verdediger van vrije software. We willen visuals van hoge kwaliteit blijven produceren die informatief en boeiend zijn, maar ze kosten geld. Dit is de grootste geldinzamelingsperiode van het jaar en we hebben nog een lange weg te gaan als we ons doel van 600 nieuwe aangesloten leden willen bereiken. Doe een gift of word vandaag nog lid.

 

Home » Actueel is een nieuwe pagina
 
Map
Info