`````Cybercrime en Cyber Security Nederland
PRISCILLA F. HARMANUS OVER ONDERZOEK INFORMATIE VEILIGHEID EN VITALE INFRASTRUCTUUR IN DE DIGITALE OVERHEID

Home » Digitale overheid » Actueel » Onderwerpen » Bijdrage » Contact

2021/01/29 · Bijgewerkt door Priscilla F. Harmanus 🇳🇱

Maak Uw Open Source Software GPL-Compatibel. Of Anders.

door David A. Wheeler · Released 2002-05-06, revised 2014-02-16

Alle hyperlinks die naar een andere website leiden, hebben deze mooie groene kleur: voorbeeld link

/gpl-compatibility/  ✏️WIKI

1. Introductie » 2. GPL-incompatibele licenties riskeren een gebrek aan ondersteuning/support (GPL meest populair) » 3. Andere projecten en auteurs van licentie tonen aan dat GPL compatibiliteit belangrijk is » 4. Sommige GPL-incompatibele licenties moeten worden vermeden » 5. Overweeg GPL incompatibiliteit zorgvuldig » 6. Licentie proliferatie beschouwd als schadelijk » 7. Andere dingen om te overwegen » 8. Een gerelateerd probleem: Gebruik de standaardlicentie (CC-BY-SA) voor andere werken » 9. Maak uw FLOSS software GPL-compatibel » 10. Bijlage A: The Cautionary Tale of XFree86 » 11. Bijlage B: Informatie over de GPL en andere Licenties » 12. Bijlage C: GNU projecten niet onder een copyleft licentie

Deze webpagina is vertaald vanuit het Engels (bron dwheeler.com) naar het Nederlands door Priscilla Harmanus


5. Overweeg GPL incompatibiliteit zorgvuldig

Er zijn redenen waarom een FLOSS project GPL-incompatibel is, maar weeg dergelijke begrippen met een uiterst kritisch oog af. Soms was een programma (software) of bibliotheek (library) oorspronkelijk eigendom (proprietary), en kan deze alleen worden vrijgegeven (released) als FLOSS onder GPL-incompatibele omstandigheden (conditions). Als dat het geval is, kan de code maar beter goed zijn en in wezen essentieel volledig wanneer deze wordt vrijgegeven (released), omdat veel ontwikkelaars/developers er niet mee te maken zullen krijgen (many developers won't get involved with it). Veel FLOSS projecten zijn al opgezadeld (are already saddled) met een GPL-incompatibele licentie, en het is gewoon te moeilijk om te veranderen (too hard to change). Sommige bevatten andere vereisten (other requirements) die volgens hen van cruciaal belang (critical) zijn, zoals het toevoegen (adding) van meer patentclausules (patent clauses) voor licenties, verdediging (defense), of wederzijdse beëindiging (mutual termination) (zoals de openbare licentie van IBM, the IBM public license).

Maar onthoud dat deze veronderstelde voordelen (these supposed benefits) misschien niet opwegen (may not outweigh) tegen de vele nadelen (disadvantages) ervan. Let op alle hierboven genoemde projecten die zijn overgeschakeld (switched) van een GPL-incompatibele licentie naar een GPL-compatibele licentie.


4. Sommige GPL-incompatibele licenties moeten worden vermeden

6. Licentie proliferatie beschouwd als schadelijk
Dit is een nieuwe webpagina

Bijgewerkt door — Priscilla F. Harmanus


Home » Digitale overheid » Actueel » Onderwerpen » Bijdrage » Contact

 
Map
Info