`````Cybercrime en Cyber Security Nederland
PRISCILLA F. HARMANUS OVER ONDERZOEK INFORMATIE VEILIGHEID EN VITALE INFRASTRUCTUUR IN DE DIGITALE OVERHEID

Home » Digitale overheid » Actueel » Onderwerpen » Bijdrage » Contact

2021/01/30  · Bijgewerkt door Priscilla F. Harmanus 🇳🇱

Maak Uw Open Source Software GPL-Compatibel. Of Anders.

by David A. Wheeler · Released 2002-05-06, revised 2014-02-16

Alle hyperlinks die naar een andere website leiden, hebben deze mooie groene kleur: voorbeeld link

/gpl-compatible/ ✏️WIKI

1. Introductie » 2. GPL-incompatibele licenties riskeren een gebrek aan ondersteuning/support (GPL meest populair) » 3. Andere projecten en auteurs van licentie tonen aan dat GPL compatibiliteit belangrijk is » 4. Sommige GPL-incompatibele licenties moeten worden vermeden » 5. Overweeg GPL incompatibiliteit zorgvuldig » 6. Licentie proliferatie beschouwd als schadelijk » 7. Andere dingen om te overwegen » 8. Een gerelateerd probleem: Gebruik de standaardlicentie (CC-BY-SA) voor andere werken » 9. Maak uw FLOSS software GPL-compatibel » 10. Bijlage A: The Cautionary Tale of XFree86 » 11. Bijlage B: Informatie over de GPL en andere Licenties » 12. Bijlage C: GNU projecten niet onder een copyleft licentie

Onderstaande tekst is vertaald vanuit het Engels (bron dwheeler.com) naar het Nederlands door Priscilla Harmanus


8. Een gerelateerd probleem: gebruik de standaardlicentie (CC-BY-SA) voor andere werken.

door David A. Wheeler · Uitgebracht op 06-05-2002, herzien op 16-02-2014

Als een gerelateerd probleem, moeten auteursrechtelijk beschermde werken (copyrighted works) anders dan software (zoals documentatie), worden vrijgegeven (released) onder een standaard-licentie als u van plan bent deze vrijelijk herbruikbaar te maken. Jaren geleden, was het niet duidelijk wat die vergunning zou zijn; open content licentiering was een puinhoop (a mess).

Echter, vanaf 2009, lijkt het er op dat de upcoming general “consensus” licentie voor auteursrechtelijk beschermde werken (copyrighted works) anders dan software de Creative Commons (CC) Attribution-Share Alike (CC-BY-SA) licentie is. Dus, zorg er voor dat de CC-BY-SA licentie (niet-geporteerde versie 3.0), of een licentie die ermee compatibel is, een van de licenties is die u gebruikt om vrij herbruikbaar materiaal vrij te geven.

Historisch gezien, werden Wikipedia en gerelateerde projecten vrijgegeven onder de GNU Free Documentation License (GFDL) (De GNU licentie voor Vrije Documentatie), maar vanaf mei 2009 schakelde Wikipedia over op het gebruik van de CC-BY-SA licentie als primaire licentie. Het meeste Wikipedia materiaal is nu dual-licensed. Meeste Wikipedia materiaal heeft nu een dubbele licentie (het is beschikbaar onder zowel de GFDL en CC-BY-SA licentie), maar de CC-BY-SA is the enige licentie die van toepassing is op al het materiaal. Een van de redenen voor deze wijziging was dat: “Zonder de wijzigingen, zouden we geen tekst kunnen delen met projecten die de Creative Commons Attribution/Share-Alike licenties gebruiken. De Creative Commons licenties worden gebruikt door honderdduizenden auteurs over de hele wereld (zie statistieken), en zijn al snel het meest gebruikte juridische hulpmiddel (legal tool) geworden om rechten op andere werken dan software vrij te geven (to release rights on works other than software). Deze interoperabiliteitsbarrière (the interoperability barrier) met andere non-profitorganisaties en online gemeenschappen of online communities die vrij kennis delen, is daarom in strijd met Wikimedia’s missie.” Het is interessant om op te merken dat Richard Stallman en de FSF, de auteur van de GFDL, specifiek hebben gewerkt om deze verandering mogelijk te maken.

In 2009, deed Fedora een enorme herlicentie (massive relicense) (inclusief de Fedora wiki en guides naar CC-BY-SA, zeggende, “Waarom? Omdat het van vitaal belang is dat Fedora van een tevreden eiland afkomt en zich bij de rest van de wereld voegt... Om eerlijk te zijn, is deze verandering waarschijnlijk een beetje achterstallig”. Enkele van de genoemde redenen waren:

  • We nemen de licentie over van de OPL (Open Publications License) 1.0. De auteur en eenmalige beheerder (once-and-only-ever maintainer) van de OPL schreef twee jaar geleden waarom mensen zouden moeten stoppen met het gebruik van zijn licentie ten gunste van de CC licenties. Lees dat alsjeblieft, het is goed onderbouwd en bevat overtuigende argumenten, vooral omdat het van de auteur van de OPL is (OPL’s author). Hij schreef dat twee jaar geleden, maar citeert zichzelf uit 2003 toen hij aanbeveelde om in plaats daarvan een Creative Commons licentie te gebruiken. ‘Genoeg gezegd.
  • We zijn op een eiland bijna alleen met de OPL... we kunnen van een kleine archipel naar het grootste continent van open content gaan onder de vlag van de CC BY SA.
  • Andere organisaties die inhoud (content) hebben die we kunnen hergebruiken (reuse) in Fedora en waaraan we kunnen bijdragen (contribute back to), zoals Wikipedia en GNOME, zijn overgeschakeld (switched) of schakelen over (or are switching) naar de CC BY SA...
  • Als je nog nooit hebt gekeken hoeveel open content er is, bijvoorbeeld flickr.com en Wikicommons, kijk alstublieft. Voor auteurs van inhoud (content authors), gaat dit van praktisch nul (zero) bruikbare (useful) open media die beschikbaar zijn tot tientallen miljoenen foto's (photographs), diagrammen, enzovoort die we niet alleen vrijelijk (freely) kunnen hergebruiken (reuse), maar we kunnen ook bijdragen aan (contribute back to)...

Nogmaals, er is geen vereiste (requirement) dat CC-BY-SA de enige dergelijke licentie is, maar in bijna alle gevallen is het onverstandig (unwise) om een licentie te gebruiken die niet compatibel is met de algemene standaardlicentie... om dezelfde redenen die gelden voor software. Bijvoorbeeld, er zijn veel minpunten aan het gebruik van de GFDL, de OPL, of de verschillende Creative Commons “non-commercial” (-NC) licenties (voor meer informatie over de laatste, zie, In Geval voor Vrij Gebruik: Redenen Om Geen Creative Commons -NC licentie te gebruiken) als het uw doel is om gebruik van andermans’ werk en toekomstig hergebruik van uw werk mogelijk te maken. Kortom, door een standaardlicentie te gebruiken, of een licentie die daarmee compatibel is, kunt u uw werk gebruiken en combineren met het werk van anderen.

Het is interessant op te merken dat er een open leerboekwet (an open textbook bill) is ingediend/geïntroduceerd door senator Durbin. Deze suggereren dat we in de toekomst veel meer open content zullen zien.

Dus, hoe kun je dit doen? U kunt dit doen door uw auteursrechtelijk beschermde werk (your copyrighted works) onder CC-BY-SA vrij te geven als ten minste een van de licenties. U kunt dit ook doen door het vrij te geven onder een compatibele licentie, zoals de CC-BY (Creative Commons-Attribution) licentie en de CC0 licentie (CC0 is in wezen een vrijgave/release voor het publieke domein/public domain, op een manier die juridisch zinvol is in alle opzichten in alle rechtsgebieden).

Een soortgelijk probleem doet zich voor met lettertypen (fonts). Red Hat gaf opdracht tot de ontwikkeling (commissioned development) van de "Liberation" fonts (lettertypen), en Bitstream creëerde de Bistream Vera font family - maar omdat hun licenties eigenaardig (peculiar) waren, en er geen moeite (effort) was om een gemeenschap/community te creëren om ze te verbeteren (to improve them) (bijv., voor internationalisering), worden deze lettertypen (fonts) vervangen door andere lettertypen (fonts) met meer standaard-licenties en ondersteunende gemeenschappen (supportive communities).

Nu, terug naar software...


7. GPL compatibel
Andere dingen om te overwegen

9. GPL compatibel
Maak uw FLOSS software GPL compatibel
Dit is een nieuwe webpagina

Bijgewerkt door — Priscilla F. Harmanus


Home » Digitale overheid » Actueel » Onderwerpen » Bijdrage » Contact
 
Map
Info