Cybercrime en Cyber Security Nederland
PRISCILLA F. HARMANUS OVER ONDERZOEK INFORMATIE VEILIGHEID EN VITALE INFRASTRUCTUUR IN DE DIGITALE OVERHEID

Home » Actueel » Onderwerpen » Datalek » Apps » NL-Alert is een nieuwe webpagina

Woensdag 21 oktober 2020

Crisis.nl → Wees voorbereid  NL-Alert
Minister van Veiligheid en Justitie lanceert aanvullend alarmmiddel NL-Alert.

Nieuwsbericht | 07-11-2012 | 10:31

Minister van Veiligheid en Justitie lanceert aanvullend alarmmiddel NL-Alert. | NL-Alert ∙ Nieuws ∙ Crisis.nl


Verantwoordelijk

Ministerie van Justitie en Veiligheid | Cabinet for the blind example


Kamerbrief over Datalek app NL-Alert | Rijksoverheid


Bron: Kamerbrief over Datalek app NL-Alert | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl - 30 april 2020


Verantwoordelijk

Ministerie van FinanciënMinisterie van Justitie lekt gegevens 58.000 gebruikers NL-Alert-app - Security.NL - 30 april 2020


https://play.google.com/store/apps/details?id=com.beeproger.nlalert&hl=nl

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft een datalek geconstateerd in de nieuwe app van NL-Alert. Hiervan is melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Via de NL-Alert app zijn locatiegegevens van gebruikers en mogelijk andere persoonsgegevens zoals informatie over het besturingssysteem en andere geïnstalleerde apps, bij een externe dienst terecht gekomen zonder dat de gebruikers daarvoor toestemming hebben gegeven. Het dichten van het datalek is mogelijk door middel van het installeren van deze update of het verwijderen van de app. De app zal na de update geen pushnotificaties meer verzenden. Het ministerie adviseert de app te verwijderen.

De NL-Alert app is ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, in samenwerking met de Veiligheidsregio’s. Het is één van de alarmeringsmiddelen die door de Nederlandse overheid worden ingezet om u bij ernstige incidenten te waarschuwen en een handelingsadvies te bieden. De NL-Alert app stuurt u een bericht in het geval van een ernstig incident in uw nabije omgeving. Daarnaast biedt de app de mogelijkheid om ook NL-Alerts voor bepaalde voorkeurslocaties in te stellen en toont het een overzicht van de NL-Alerts van de afgelopen 7 dagen. Lees in de NL-Alert app ook hoe u zich kunt voorbereiden op noodsituaties en calamiteiten zoals griepepidemieën, stralingsincidenten en grote branden. Let op! Schakel de noodmeldingen op uw telefoon niet uit als u de NL-Alert app geïnstalleerd hebt. De app dient als aanvulling op de standaard berichtgeving via de noodmeldingen op uw telefoon.

Advies: verwijder aanvullende informatie-app NL-Alert wegens data-lek

Nieuwsbericht | 30-04-2020 | 16:16

Advies: verwijder aanvullende informatie-app NL-Alert wegens data-lek | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl

NL-Alert app verwijderd uit App stores

Nieuwsbericht | 13-07-2020 | 09:48

NL-Alert app verwijderd uit App stores | Crisis.nl


De NL-Alert app is verwijderd uit de Google Play Store en App Store van Apple. Het is niet langer mogelijk de app te downloaden.


Uitgelicht 

Waarom zouden wij als burgers nog vertrouwen moeten hebben in apps die iov de overheid gebouwd zijn of gaan worden?

 

- 1e poging tot ontwikkelen van een Corona app (mislukt)

- Nu de NL-Alert app (datalek)

- What's next?

 


Home » Actueel » Onderwerpen » Datalek » Apps » NL-Alert is een nieuwe webpagina 
Map
Info