Cybercrime en Cyber Security Nederland
PRISCILLA F. HARMANUS OVER ONDERZOEK INFORMATIE VEILIGHEID EN VITALE INFRASTRUCTUUR IN DE DIGITALE OVERHEID

Home » Actueel » Onderwerpen » Free Software Foundation is een nieuwe webpagina

Vrijdag 16 oktober 2020

De Free Software Foundation ("Foundation"), opgericht in oktober 1985, was een pionier in een beweging van informatie-uitwisseling die aanvankelijk een aanzienlijke impact had op softwareontwikkelingspraktijken, maar later ook veranderingen inspireerde op bredere gebieden van groot openbaar nut. Behalve dat het een belangrijke ontwikkelaar is geweest op het gebied van software, biedt het via zijn juridische, technische en administratieve infrastructuur een paraplu voor verdere softwareontwikkeling door andere programmeurs over de hele wereld. Als een belangrijk onderdeel van deze wereldwijde vrije-softwarebeweging, is de Foundation zowel een inspiratiebron als een nauwlettende waarnemer van verwante sociale bewegingen en organisaties die het legaal delen van innovatieve kennis en culturele werken op verschillende gebieden bevorderen. De missie van de Foundation is gericht op gratis software 2, die alle gebruikers de vrijheid geeft om hun eigen gewijzigde versies te bestuderen, kopiëren, wijzigen en herdistribueren.
Home » Actueel » Onderwerpen » Free Software Foundation is een nieuwe webpagina

 
Map
Info