Cybercrime en Cyber Security Nederland
PRISCILLA F. HARMANUS OVER ONDERZOEK INFORMATIE VEILIGHEID EN VITALE INFRASTRUCTUUR IN DE DIGITALE OVERHEID

Home » Digitale overheid » Actueel » Onderwerpen » Bijdrage » Contact 

Nieuw Op CyberSecuritygap.com


Op deze pagina's zal ik laten zien "hoe social engineers doen in wat ze doen", door men de aanvallen voor zichzelf te laten 'zien', soms door de actie te presenteren vanuit het oogpunt van de mensen die het slachtoffer worden, zodat men (zichzelf) in hun schoenen kan verplaatsen en bepaal hoe men zelf (of misschien een van onze werknemers of collega's) zou hebben gereageerd. In veel gevallen beleeft men dezelfde gebeurtenissen ook vanuit het perspectief van de social engineer.


Ik ben een van de personen die slechts een getuige is van een verhaal. Ze hebben geen kennis van de gedachten of gevoelens van het personage, maar rapporteren gewoon wat er gebeurt. Het laat het publiek zijn eigen mening vormen op basis van objectieve observatie.

Nou, sommige van jullie schrijven misschien nooit computerprogramma's, maar misschien kook je.  En als je kookt, (unless you're really great), gebruik je waarschijnlijk recepten. En als je recepten gebruikt, heb je waarschijnlijk de ervaring gehad om een kopie van een recept te krijgen van een vriend die het deelt. En je hebt waarschijnlijk ook de ervaring gehad -- tenzij je een neofiet bent -- om een recept te veranderen.  Weet je, het zegt bepaalde dingen, maar je hoeft niet precies dàt te doen. Sommige ingrediënten kun je weglaten. Voeg wat champignons toe, want je houdt van champignons. Voeg minder zout toe omdat je arts heeft gezegd dat je minder zout moet gebruiken -- of wat dan ook. Je kunt zelfs grotere wijzigingen en veranderingen aanbrengen op basis van je vaardigheid! En als je wijzigingen hebt aangebracht in een recept, en je kookt voor je vrienden, en ze vinden het lekker, een van je vrienden zou kunnen zeggen, "Hey, mag ik het recept?"  En dan? Wat doe je dan? Je kunt je aangepaste versie (a modified version) van het recept opschrijven en een kopie maken voor je vriend. Dit zijn de natuurlijke dingen die te maken hebben met functioneel nuttige recepten van welk soort/aard dan ook.  Nu lijkt een recept veel op een computerprogramma. Een computerprogramma lijkt veel op een recept: een reeks stappen die moet worden uitgevoerd om een bepaald resultaat te krijgen dat je wilt. Het is dus net zo normaal om diezelfde dingen met computerprogramma's te doen -- geef een kopie aan je vriend. Breng wijzigingen of veranderingen aan omdat de taak waarvoor het is geschreven, niet precies is dat je wilt. Het heeft geweldig werk geleverd voor of aan iemand anders, maar jou baan is een andere baan. En nadat je het gewijzigd of aangepast hebt, is dat waarschijnlijk nuttig voor andere mensen. Misschien hebben ze een klus te doen die net zo is als de taak die jij doet.  Dus ze vragen, "Hey, Can I Have A Copy?"  Maar natuurlijk, als je een aardig persoon bent, geef je een kopie. Dat is de manier om een fatsoenlijk persoon te zijn.

ϟ

Richard M. Stallman's speech
"Free Software: Freedom and Cooperation"
New York University in New York, 
New York on 29 May 2001

 Transcript van GNU

De conclusie van een analogie of analogie is een conclusie vanwege de analogie tussen twee objecten op het patroon:

A heeft gelijkenis met B . B heeft de eigenschap C . A heeft dus ook de eigenschap C  .

Objecten kunnen wezen, dingen of verschijnselen zijn, de overeenkomst kan bestaan in andere eigenschappen, symptomen, structuren, relaties en functies.

De laatste methode wordt ook wel de conclusie van analogie genoemd. Er wordt vaak bewijs geleverd voor de conclusie van analogie (die echter op zijn best alleen voorwaardelijk is) en wordt vervolgens aangeduid als analogiebewijs.

Twee basistypen van analogie resulteren uit het onderscheid tussen structurele en functionele analogie.

Laat me een vergelijking/analogie maken tussen programma's en recepten. Een programma lijkt veel op een recept. Elk is een lijst met uit te voeren stappen met regels om te bepalen wanneer u klaar bent - of wanneer u terug moet gaan. Aan het eind is er een bepaald resultaat. Als je kookt, wissel je waarschijnlijk recepten uit met je vrienden - en je verandert waarschijnlijk ook recepten. Als je veranderingen hebt aangebracht en jij en je vrienden het graag eten, dan kun je ze misschien de gewijzigde versie van het recept geven. Dus, stel je een wereld voor waarin je het recept niet kunt veranderen en verbeteren - omdat iemand zijn best heeft gedaan om het onmogelijk te maken. En stel je voor dat als je het recept deelt, ze je een piraat zullen noemen - en je jarenlang in de gevangenis proberen te zetten.

ϟт℮ ε Ḻ ґḓ

Free software
 is a matter of liberty, not price. Think of “free” as in “free speech”, not as in “free beer”. Free software is a matter of the users' freedom to run, copy, distribute, study, change and improve the software.

 


"Freedom means having control over your own life. If you use a program to carry out  activities in your life,   your freedom  depends on your having control over the program.    You deserve to have control over the programs you use..."  What about source code? Freedoms means that you control what your software does, not merely that you can beg or threaten someone else who decides for you. 

Priscilla op weg naar vrijheid

PRISCILLA HARMANUS: "Vrijheid betekend controle hebben over je eigen leven. Als je een programma gebruikt om activiteiten in je leven uit te voeren, hangt je vrijheid af van je controle over het programma. Je verdient het om controle te hebben over de software en computerprogramma's die je gebruikt ...Hoe zit dat met broncode (source code)?

 

De broncode (source code) bepaalt hoe een 
programma (software) werkt(dit is wat programmeurs schrijven). 
Zonder de bron kan niemand inzien hoe de computerprogramma werkt. 
Het maakt niet uit of jij de code kunt lezen: de beschikbaarheid
ervan is van directe invloed op iedere gebruiker.


Veel leerlingen hebben een talent voor programmeren; zij zijn   gefascineerd door computers en enthousiast om te leren hoe hun systemen werken.     
    Met private software (proprietary closed-source software)  is deze informatie een geheim, zodat leraren geen manier hebben om het aan hun leerlingen beschikbaar te stellen. Maar als het vrije en open-source software is, kan de leraar het basisidee uitleggen en dan de broncode uitdelen, zodat leerlingen het kunnen lezen en ervan leren.


Vrije Software en het Onderwijs

Waarom onderwijsinstellingen Vrije Software zouden moeten gebruiken en onderwijzen

Computeren is een essentieel deel geworden van het dagelijkse leven. Digitale technologie verandert   de samenleving erg snel, en scholen hebben invloed op de toekomst van de samenleving.      Hun missie is om leerlingen en studenten klaar te stomen om deel te nemen aan een vrije digitale samenleving door hen vaardigheden aan te leren die het gemakkelijk maken om controle te hebben over hun eigen leven.                Software mag niet onder de macht zijn van een softwareontwikkelaar die eenzijdig beslissingen maakt die niemand kan veranderen. Onderwijsinstellingen zouden niet-vrije software-bedrijven niet mogen toestaan hun macht uit te oefenen op de rest van de samenleving en toekomst.

 • Niet-vrije softwarebedrijven gebruiken scholen en universiteiten als springplank om gebruikers te bereiken en zo het gebruik van hun software op te leggen op de gehele samenleving. Ze geven kortingen, of zelfs gratis kopieën van hun niet-vrije programma's aan onderwijsinstellingen, zodat studenten deze programma's leren te gebruiken en afhankelijk ervan te worden. Als deze studenten afgestudeerd zijn krijgen noch zij, noch hun toekomstige werkgevers, kortingen. Wat deze bedrijven in feite doen is scholen en universiteiten gebruiken om mensen naar een permanente levenslange afhankelijkheid te leiden.


Vrije software is een cruciaal onderdeel van een vrije samenleving, en nergens is de invloed van de samenleving duidelijker zichtbaar dan in het openbare schoolsysteem.


Google leert 'toekomstig' personeel programmeren op basisscholen - NOS - 21 juni 2017

Eerste Google-basisschool van Benelux in Naaldwijk: 'Onderwijs wordt er beter van' - Omroep west26 november 2019

Waarom scholen uitsluitend vrije software zouden moeten gebruiken - GNU-project - Free Software Foundation

Zie ook: "Freedom of choice - (for developers only)"


Wat hebben Vrije Software & het Onderwijs met elkaar te maken?

Softwarevrijheid speelt een fundamentele rol in het onderwijsOnderwijsinstellingen van alle niveaus zouden Vrije Software (free en open-source software) moeten gebruiken en onderwijzen, omdat het de enige software is waarmee hun onderwijsdoel kan worden bereikt: het verspreiden van menselijke kennis  en leerlingen goed burgerschap aanleren.          De broncode en methoden van Vrije en open-source software vormen  een deel van de menselijke kennis.   Niet-vrije software, dus proprietary closed-source software daarentegen   is geheime,      beperkte kennis, (closed source) wat het tegenovergestelde is van het doel van onderwijs.  Vrije software (free en open-source software) maakt onderwijs mogelijk, niet-vrije software, dus proprietary closed-source software verbiedt onderwijs.


Sommige studenten, geboren programmeurs, verlangen er bij het bereiken van hun tienerjaren naar om alles te weten te komen over hun computer en zijn software. Ze zijn enorm benieuwd naar de broncode van de programma's die ze dagelijks gebruiken.        Propriëtary software, / closed-source software, verwerpt hun honger naar kennis: er staat:     "De kennis die je wilt is een geheim - leren is verboden!"          Propriëtaire closed-source software is de vijand van de geest van het onderwijs en mag daarom op school niet worden getolereerd, behalve als object voor reverse engineering. Hoe leren geboren programmeurs goede programmeurs te zijn? Ze moeten echte programma's die mensen echt gebruiken, lezen en begrijpen. Je leert goede, duidelijke code schrijven door veel code te lezen en veel code te schrijven.


Softwarevrijheid, Samenwerking en het Onderwijs

Beperkingen? Vrije keuze? Geen broncode en voor een vrije samenleving.

Waarom bieden sommige ontwikkelaars van propriëtaire closed-source software tenslotte gratis kopieën (1) van hun niet-vrije closed-source software programma's aan scholen? Omdat ze de scholen willen gebruiken om afhankelijkheid van hun producten te creëren, zoals tabaksbedrijven die gratis sigaretten uitdelen aan schoolkinderen (2). Ze zullen deze studenten na hun afstuderen geen gratis exemplaren geven, noch aan de bedrijven waarvoor ze gaan werken. Als u eenmaal afhankelijk bent, wordt van u verwacht dat u betaalt, en toekomstige upgrades kunnen duur zijn.

Scholen hebben een sociale missie: studenten leren burgers te zijn van een sterke, capabele, onafhankelijke, samenwerkende en vrije samenleving. Ze moeten het gebruik van vrije en open-source software promoten, net zoals ze instandhouding en stemmen promoten. Door studenten "free en open-source" software te leren, kunnen ze afgestudeerde burgers zijn die klaar zijn om in een vrije digitale samenleving te leven. Dit zal de samenleving als geheel helpen ontsnappen aan de dominantie van megabedrijven.

Vrije software / "free en open-source" software, kan scholen geld besparen, maar dit is een secundair voordeel. Besparingen zijn mogelijk omdat vrije en open-source software scholen, net als andere gebruikers, de vrijheid geeft om de software te kopiëren en opnieuw te verspreiden; het schoolsysteem kan elke school een exemplaar geven, en elke school kan het programma op al haar computers installeren, zonder dat daarvoor een verplichting is betaald.


Dit zijn de belangrijkste redenen waarom universiteiten en scholen op alle onderwijsniveaus exclusief Vrije Software zouden moeten gebruiken. Delen - Kennis - Hulpmiddelen - Sociale verantwoordelijkheid - Onafhankelijk - niet-vrije softwarebedrijven - niet-vrije softwarelicenties - Leren - Besparen - Kwaliteit.


"Scholen zouden hun leerlingen moeten onderwijzen om burgers te worden in een sterke, bekwame, onafhankelijke en vrije maatschappij.”Waarom geen windows

Niemand kan binnenin kijken - Vrije software kun je vertrouwen


Patented Webshop on e-commerce & Freedom of Business Europe
Ga naar » Onderwerpen


Softwarevrijheid

Ons uiteindelijke doel is digitale vrijheid voor iedereen, een wereld zonder niet-vrije software. Een wereld met een vrije samenleving. Sommigen van ons, die van campagne voeren voor digitale vrijheid ons doel hebben gemaakt, verwerpen alle niet-vrije programma's. Praktisch gezien is zelfs een kleine stap in de richting van dat doel al goed. Een wandeling van duizend mijl bestaat uit veel trappen. Elke keer dat je een of ander niet-vrij programma niet installeert, of besluit het die dag niet uit te voeren, is dat een stap naar je eigen vrijheid. Elke keer dat u weigert een niet-vrij programma samen met anderen uit te voeren, laat u hen een wijs voorbeeld zien van langetermijndenken. Dat is een stap naar vrijheid voor de wereld.


🗨️ What links here


 1. 📁 College in the Clouds!
 2. 📁 Geen broncode - get GNU/Linux! 
 3. 📁 Richard M. Stallman | Personen | Priscilla - Geluksblog.nl
 4. 📁 Priscilla Harmanus: How I discovered Free and Open-source Software and met RMS
 5. 📁 About the GNU General Public License - gpl-violations.org
 6. 📁 Free Software Slides ADTE.CA - Open source software en digitale bronnen voor hoger onderwijs 2014
 7. 📁 Google leert 'toekomstig' personeel programmeren op basisscholen - NOS - 21 juni 2017
 8. 📁 Eerste Google-basisschool van Benelux in Naaldwijk: 'Onderwijs wordt er beter van' - Omroep west - 26 november 2019
 9. 📁 Waarom scholen uitsluitend vrije software zouden moeten gebruiken - GNU-project - Free Software Foundation
 10. 📁 Tabacco companies tell kids: 'Don't smoke!' - BBC WORLDSERVICE USA | Tech - Features - Health
 11. 📁 Waarom onderwijsinstellingen Vrije Software zouden moeten gebruiken en onderwijzen - GNU-project - Free Software Foundation
 12. 📁 Patented Webshop - Foundation for a Free Information Infrastructure - FFII


🗨️ Zie ook


 1. 👉 Linux, GNU en de GPL "GNU's Not Unix" - Digitale overheid - Thema's Regering | Cybersecurity gap 🔔
 2. 👉 Nieuw op Cybersecuritygap Insider threat video's 🎬 Het belang van karakter
 3. 👉 Open-source Cautionary in-joke 🌱
 • Regering | Cabinet for the blind example 🔔 Freedom of choice, "(for developers only)"


Home » Digitale overheid » Actueel » Onderwerpen » Bijdrage » Contact

 
Map
Info