Cybercrime en Cyber Security Nederland
PRISCILLA F. HARMANUS OVER ONDERZOEK INFORMATIE VEILIGHEID EN VITALE INFRASTRUCTUUR IN DE DIGITALE OVERHEID

Home » Regering » Public Money, Public Code! is een nieuwe webpagina

Woensdag 14 oktober 2020

Public Money, Public Code | Waarom is software die geschreven is met belastinggeld niet beschikbaar als Vrije Software?


Stelt u zich eens voor

dat onze regering met onze publieke infrastructuur,

zoals onze straten en publieke gebouwen,

net zo zou omgaan als met onze digitale infrastructuur:

Onze parlementsleden zouden werken in een gehuurde ruimte

waar ze niet zouden mogen stemmen in het voordeel van strengere milieuwetten

omdat de eigenaar - een multinationaal bedrijf -

dit type stemmen niet toestaat in haar gebouwen.

Ook staat zij een achterstallige uitbreiding

na meer dan 500 zetels niet toe.

Dit betekent dat sommige parlementsleden buiten, op straat, moeten blijven.

En een paar straten verder

is een gloednieuwe sportzaal alweer afgebroken,

pas zes maanden na de oplevering.

Het wordt vervangen door een exacte kopie -

tegen hoge kosten.

En het enige verschil:

De nieuwe fabrikant biedt ook "Streetball" als een extra functie.

In de tussentijd,

worden iedere nacht door een geheim achterdeurtje op het stadhuis,

documenten die gevoelige informatie over burgers bevatten,

van bankgegevens tot gezondheidsbestanden,

gestolen.

Maar niemand mag er iets aan doen

omdat het zoeken naar achterdeurtjes en het sluiten ervan

in strijd zou zijn met de getekende gebruikersovereenkomst.

En hoewel dit absurd klinkt,

als het gaat om onze digitale infrastructuur,

dingen zoals de software en programma's

die onze regeringen iedere dag gebruiken,

is deze vergelijking behoorlijk accuraat.

Omdat in de meeste gevallen

onze overheden propriëtaire software inkopen.

Dit betekent dat er veel geld gaat naar licenties

die voor een beperkte tijd geldig zijn

en onze rechten beperken.

Het was ons niet toegestaan om onze infrastructuur

op een redelijke manier te gebruiken.

En omdat de broncode van propriëtaire software

gewoonlijk een bedrijfsgeheim is,

is het vinden van veiligheidslekken of bewust geïnstalleerde achterdeurtjes

extreem moeilijk en zelfs illegaal.

Maar onze overheden kunnen beter dan dat!

Als alle met publiek geld gefinancierde software Vrije en Open Source zou zijn,

dan zouden we onze infrastructuur kunnen gebruiken en delen

voor wat dan ook en zo lang als we zouden willen.

We kunnen het opwaarderen,

repareren

en opnieuw modelleren

naar een manier die past bij onze behoeften.

En omdat "Open Source” in Vrije Software betekent

dat de blauwdruk open staat om door iedereen gelezen te worden,

maakt dit het veel gemakkelijker om veiligheidslekken te vinden en te sluiten.

En als iets praktisch en betrouwbaars digitaal gecreëerd is,

dan kunt u de blauwdruk niet alleen in het hele land hergebruiken,

maar het daadwerkelijke ding kan overal worden ingevoerd,

zelfs internationaal!

Een geweldig voorbeeld hiervan is "Fix my Street":

Het is oorspronkelijk ontwikkeld in Groot-Brittannië

als Vrije Software app om

lokale problemen te rapporteren, te bekijken en te bediscussiëren

- bijvoorbeeld gaten in de weg -

en wordt nu over de hele wereld gebruikt.

Iedereen heeft er voordeel van

omdat nieuwe mogelijkheden en verbeteringen

door iedereen worden gedeeld.

Als al onze software zo ontwikkeld zou worden

dan zouden we kunnen stoppen met het worstelen met beperkende licenties

en kunnen we beginnen na te denken over waar en hoe

software ons zou kunnen helpen.

We zouden ons kunnen concentreren

op het creëren van een betere samenleving voor iedereen.

Dus als u denkt dat we de infrastructuur van morgen

in onze eigen handen zouden moeten hebben,

help ons dan nu door deze video te delen

en onze website te bezoeken:

www.publiccode.eu

Het is tijd om onze eis te stellen:

Publiek geld?

Publieke code!


Home » Regering » Public Money, Public Code! is een nieuwe webpagina

 
Map
Info