`````Cybercrime en Cyber Security Nederland
PRISCILLA F. HARMANUS OVER ONDERZOEK INFORMATIE VEILIGHEID EN VITALE INFRASTRUCTUUR IN DE DIGITALE OVERHEID

Home » Digitale overheid » Actueel » Onderwerpen » Bijdrage » Contact

2021/01/16

Minister Raymond Knops
Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrela
ties (BZK)

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

Nederlandse minister Raymond Knops bij een Open Data award ceremonie · fsfe.org · 2020/04/24

 

Broncode programmatuur operatie Basisregistratie Personen openbaar | Nieuwsbericht | Rijksoverheid | 2017/11/29


BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA); Brief regering; Openbaarmaking meest recente broncode Operatie BRP (Basisregistratie Personen)


Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal


Den Haag, 29 november 2017


Indiener: R.W Knops

Hierbij informeer ik u over de openbaarmaking van de meest recente versie van de broncode BRP (Basisregistratie Personen), zoals deze in het kader van de Operatie BRP is ontwikkeld. Met deze brief geef ik invulling aan de toezegging van de voormalig Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de meest recente versie van de broncode en bijbehorende functionele en technische documentatie voor eind november 2017 openbaar te maken1.

Deze versie van de broncode van de BRP is met toelichtende functionele en technische documentatie op de site https://github.com/MinBZK geplaatst. De site is een dienst van het bedrijf Github en is bij ICT-ontwikkelaars veel gebruikt en goed bekend. Met deze dienst is samenwerking en delen van de broncode eenvoudig en voor een ieder toegankelijk.

Verder zijn op de sites van rijksoverheid.nl en JoinUp verwijzingen (links) naar de publicatie op Github aangegeven. JoinUP is een initiatief van de Europese Commissie ter bevordering van het delen van kennis en ervaring met ICT-projecten. Ik verwacht hiermee de vindbaarheid van de ontwikkelde code met het oog op mogelijk hergebruik te vergroten.

De stukken zijn voor publicatie op verschillende aspecten getoetst waaronder privacy, en veiligheidsrisico’s. De voorwaarde waaronder publicatie van de code plaatsvindt is opensource volgens de licentievoorwaarden AGPL (Affero General Public License). De licentievoorwaarden zien er op toe dat aanpassingen op de broncode ook weer openbaar beschikbaar komen. Op deze manier wordt het hergebruik verder ondersteund. De licentie AGPL biedt hiervoor de beste garantie en wordt naast GPL (General Public License) veel gebruikt en kent een grote mate van steun in de opensourcegemeenschap.

Openbaarmaking vindt plaats zonder kostendoorberekening zodat, in het algemeen belang, een gelijk speelveld ontstaat voor een ieder die deze code wil hergebruiken. Alle partijen kunnen op hetzelfde moment over de ontwikkelde broncode beschikken. Eerdere versies worden openbaar gemaakt nadat de onafhankelijke commissie BRP haar rapportage heeft opgeleverd, zodat niet met de werkzaamheden van de commissie wordt geïnterfereerd.

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

R.W. Knops


Broncode » Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP) » Operatie BRP » Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) » MinBZK op GitHub.com » De GNU General Public License (GPL) » Producering van Open Source Software » Homesteading the Noosphere · The Cathedral and the Bazaar » Maak Uw Open Source Software Compatibel. Of Anders. » De Rijksoverheid » JoinUp » Europese Commissie » Pragmatische Idealisme - GNU Project - Free Software Foundation (FSF) » Richard Stallman (RMS) » Europese Unie - Europa EU


1

Kamerstuk 27 859, nrs. 111 en nr. 114

Kamerstukken

De Kamerstukken of Bijlagen zijn schriftelijk uitgewisselde stukken tussen regering en parlement.

  • Zie ookHome » Digitale overheid » Actueel » Onderwerpen » Bijdrage » Contact


ë


Bron


Zie ook


Dit is een nieuwe webpagina

Hoort bij


Unfettered Freedom, Ep. 6 - Edge Isn't FOSS, Ubuntu Alternative, Patent Trolls, Clem, FSF Awards

By Derek Taylor at September 9, 2020 | DistroTube - Video About Linux and Open Source

Unfettered Freedom is a video podcast that focuses on news and topics about GNU/Linux, free software and open source software.  On this freedom-packed episode:

0:00 - Intro 2:17 - MS Edge is proprietary garbage. So is Vivaldi, and so is Chrome. 11:43 - A viewer is looking for a "more free" distro than Ubuntu. 19:11 - Lessons from a patent troll incident. 25:13 - Clem Lefebvre, creator of Linux Mint, sits down for rare interview. 33:40 - Linux Foundation fiasco, FSFE and the FSF, and FSF Award Nominations 42:37 - Outro and a THANK YOU to the patrons!Home » Digitale overheid » Actueel » Onderwerpen » Bijdrage » Contact

 
Map
Info